ผลิตภัณฑ์คอนกรีต SPP ใช้ปูน SCG

โพสต์เมื่อ 17/08/2016

เมื่อว้นที่่  22 มิถุนายน 2559 บริษัท ได้รับเกียรติร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง "ใช้ปูน SCG " จาก SCG Cement-Building Materials