รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ(มยส)

โพสต์เมื่อ 28/02/2019

คุณวราพงษ์ สนองผัน กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส) จาก สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายบรรพต โพธิ์นุต รรท.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560