โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โพสต์เมื่อ 28/02/2019

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน