SCG CEMENT FANCLUB

โพสต์เมื่อ 28/02/2019

เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ที่ โบทานิก้า เขาใหญ่ รีสอร์ท

SCG ได้จัดกิจกรรมดีๆ มอบให้กลุ่มลูกค้า Endorsed Brand ที่ใช้ปูน SCG เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ท่านลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ สยามโพล์แอนด์ไพล์ ผลิตจากวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

“มั่นใจคุณภาพ มั่นใจ SPP”