สนับสนุนทีมฟุตบอลยอแซฟอุปถัมภ์ ชนะเลิศ ชุด U18 ตัวแทนจังหวัดนครปฐม ในรายการ Thailand Prime Minister Cup ครั้งที่ 14 ปี 2561

โพสต์เมื่อ 28/02/2019

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม ชุด U18 เข้าแข่งขัน รายการ Thailand Prime Minister Cup ครั้งที่ 14 ปี 2561 จัดโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่สนามโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ได้เป็นทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม ไปแข่งขันชิงชนะเลิศระดับเขตและระดับประเทศไทยต่อไป