การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตแบบลีน

โพสต์เมื่อ 28/02/2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร “การผลิตแบบ ลีน(Lean manufactoring)”โดย อ.เจษฎา พลายชุมพล จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ให้กับพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายงานบริการในสังกัดฝ่ายโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้พนักงานได้รับความรู้และเทคนิคการผลิตแบบลีน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพส่งมอบให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด