เสาไฟฟ้า คอร.

หมวดหมู่: กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ผลิตตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภุมิภาค

ขนาดความยาว 6,8,9,12.0,12.20,14.0,14.30 และ 22 เมตร