คานนั่งร้าน คอร.

หมวดหมู่: กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ขนาด 0.15x0.25x3.55 ม. และ 0.15x0.30x4.60 ม.