คอน คอร.สปัน

หมวดหมู่: กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ขนาด 0.10x0.10x1.50 M.

ขนาด 0.10x0.10x2.50 M.

ขนาด 0.12x0.12x2.00 M.

ขนาด 0.12x0.12x2.50 M.

ขนาด 0.12x0.12x3.00 M.