ฐานราก เสา 22 ม.

หมวดหมู่: กลุ่ม เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ทุกขนาดตามข้อกำหนดและมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค