เสาเข็มไอ คอร.

หมวดหมู่: กลุ่ม เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง

ขนาด 0.18,0.22,0.26,0.30,0.35 และ 0.40 ม.